https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2020/09/22/some-top-tips-for-making-teaching-videos/

Inledning:

”Som skola har vi beslutat att lägga tid den här terminen på att göra undervisningsvideor.  Det finns två skäl till detta:

    • det hjälper våra elever som inte är i skolan och rent generellt är det en förberedelse för alla om skolan måste stänga
    • det är ett utmärkt sätt att förbättra våra förklaringar

Det är svårt att veta vad ”i värsta fall” innebär, men om vi aldrig behöver stänga eller vid ny lock down eller vad som helst, så är orsak 2 fortfarande ett otroligt starkt skäl.

Under sista skolstängningen gjorde jag 44 videor för Oak National Academy och nära 20 för Boxers Shorts. Jag gjorde många misstag, fick bra feedback och fick också upptäcka en hel massa saker själv.  Det var ineffektivt, så jag skrev listan nedan för att hjälpa mina kollegor om de var intresserade …”