https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0963721420922183

Abstrakt:

”Forskare inom kognitiv belastning försöker ta fram sätt att kontrollera kognitiv belastning vid instruktion genom att utforma metoder som ersätter oproduktiv kognitiv belastning med produktiv.  Denna artikel belyser beprövade och nya metoder för att uppnå denna instruktionskontroll genom att fokusera på den kognitiva arkitektur som används inom teorin om kognitiv belastning och aspekter av inlärningsuppgiften, eleven och inlärningsmiljön”.