https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-psych-113011-143750

Abstrakt:

”Executiva funktioner (EF) möjliggör att mentalt leka med idéer;  ta sig tid att tänka innan man agerar; möta nya, oförutsedda utmaningar; motstå frestelser; och hålla fokus.  EFs kärnfunktioner är att hämna [responshämning (självkontroll – motstå frestelser och motstånd mot att agera impulsivt) och störningskontroll (selektiv uppmärksamhet och kognitiv hämning)], arbetsminne och kognitiv flexibilitet (inklusive kreativt tänkande ”utanför boxen”, att se allt ur olika perspektiv och snabbt och flexibelt anpassa sig till förändrade omständigheter).  Varje utvecklingsprogression och representativa mått diskuteras.  Kontroverser tas upp (t.ex. förhållandet mellan EF och flytande intelligens, självreglering, verkställande uppmärksamhet och cognitiv belastning och förhållandet mellan arbetsminne och inhibering och uppmärksamhet).  Betydelsen av social, emotionell och fysisk hälsa för kognitiv hälsa diskuteras eftersom stress, sömnbrist, ensamhet eller brist på träning försämrar EF.  Att EF: er är möjliga att utveckla och kan förbättras med träning behandlas, inklusive olika metoder som hittills har provats”.