https://classroomclimatology.com/2020/08/08/tip-21-power-up-behaviour-scripts-with-social-norms/

Inledning:

”Att ha manus för att hantera uppförande är kraftfulla verktyg i repertoaren för alla samlade och effektiva lärare.

Att också stärka dem, med sociala normer som utnyttjar kamratkulturen, gör det hela nästan oemotståndligt för dina elever… ”

Och här var sammanfattningen i grafisk form