https://www.brainhealthalliance.net/pub/docs-BHA202042HHG0610.pdf
Abstrakt:

”Strävan efter sanningsenlighet inom forskning bör vara både en ideal aspiration och också en verklighet i praktiken.  PORTAL-DOORS-projektet (PDP) strävar efter att främja kreativ äkthet, rättvis citering och efterlevnad av integritet och etik i vetenskaplig forskningspublikation med hjälp av FAIR-familjen av kvantitativa mätvärden, där akronymen FAIR står för fraserna ”Fair Attribution to Indexed Reports” och ”Fair Acknowledgment of Information Records Registration”, och DREAM-principerna där akronymen DREAM står för frasen ”Disableable Data with Reproducible Results for Equivalent Entities with Accessible Attributes and Manageable Metadata”.

För att stödja integritet i forskningen presenterar denna rapport formaliserade definitioner av plagiering av författares idéer utan källa och utebliven av censur av plagierade idéer av redaktörer, samt ger föreslag på anmälningar för författare, granskare, redaktörer och förläggare i etisk peer-reviewed publicering.

Alla dessa principer har implementerats i version 2 av PDP-DREAM-ontologin skriven i OWL 2. Denna PDP-DREAM-ontologi kommer att fungera som grundmodell för utveckling av en programvarustyrd arbetsflödesprocess avsedd att hantera etisk peer review-publicering på webben i open access-tidskrifter som drivs online med PDP-programvara.”