https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10118307/1/What-Should-Schools-Teach.pdf
En uppdaterad antologi med brittisk läroplansdebatt ämnesvis att ladda hem. Från författarnas introduktion till 2:a upplagan:

”Vi publicerade den första upplagan av den här boken 2017 eftersom vi var oroliga över bristen på uppmärksamhet på läroplanstänkande i allmänhet och brist på tydlighet om vad ett ämne är. Vi lyfte fram hur ett överreglerat system lägger för mycket tonvikt på testning och datahantering och inte tillräckligt på det inneboende värdet av inlärning och kunskap (Biesta, 2010).  Som vi noterade då, var denna utveckling relaterad till förvirring om syftet med läroplanen och arten och värdet av disciplinär kunskap .. ”