https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/ReferenceResources-Distance_Learning_RER_508c.pdf

Abstrakt:

”På grund av den globala pandemin COVID-19 behöver lärare och skoladministratörer förstå de tillgängliga distansutbildningsmodellerna och de program som kan hjälpa studenter som går i skolan på distans.  För att möta detta behov försöker denna snabba granskning av belägg identifiera och rapportera vad som fungerar inom distansutbildning.  Efter en omfattande sök- och screeningprocess granskade What Works Clearinghouse (WWC) 36 studier som spänner från förskola till postgymnasial utbildning.  Femton studier uppfyllde WWC Group Design Standards;  av dessa uppfyllde fyra kravet att varje student skulle lyckas (ESSA Tier 1).  En analys av var forskning har genomförts avslöjade att flera distansutbildningsprogram för K – 8-studenter uppfyllde WWC Group Design Standards, men endast en studie av distansutbildningsprogram för gymnasieelever uppfyllde WWC Group Design Standards.  Dessutom visade en metaanalys av studier med liknande designegenskaper (totalt nio) att eleverna i distansutbildningen i genomsnitt förbättrades i kursen i engelska som andraspråk (ELA), men inte inom matematikområdet.  Även om resultaten är lovande bör fortsatt forskning med rigorösa, randomiserade metoder prioriteras”.