https://niprincipal.blogspot.com/p/a-year-of-remote-learning-learnings-of.html

Inledning:

”Det var den amerikanska pedagogiska psykologen Lee Shulman som sa ”Efter 30 år med sådant arbete har jag kommit fram till att klassundervisning … är kanske den mest komplexa, mest utmanande och mest krävande, subtila, nyanserade och skrämmande aktiviteten som vår art någonsin uppfunnit”(s.504).

Undervisning är en enormt komplex affär.  När Shulman kommenterade jämförde han faktiskt our områdena medicin- och utbildning.  Även om medicin visserligen kan vara mycket mer akut vid en viss tidpunkt, behandlar läkare oftast bara en patient åt gången. I våra klassrum har vi potentiellt 25-30 unga människor, som alla har sina egna unika kulturella och pedagogiska bakgrunder, känslomässiga verkligheter, subjektiva uppfattningar och avvikelser i mentala kartor i långtidsminnet när de går över tröskeln till klassrummet … ”