Bedhttp://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov05/vol63/num03/Classroom-Assessment@-Minute-by-Minute,-Day-by-Day.aspx

Inledning:

”I klassrum där formativ bedömning används för att stödja lärande anpassar lärarna kontinuerligt instruktioner för att tillgodose elevernas behov.
Det är intuitivt tilltalande att använda bedömning för att stödja instruktioner: bedömning för lärande snarare än bedömning av lärande. Vi måste testa våra elever av många anledningar. Uppenbarligen bör sådan testning vara användbar för att vägleda undervisningen. Många skolor testar formellt elever i slutet av en period – det vill säga var 6: e till 10: e vecka – men informationen från sådana test är svår att använda av två skäl.

Först kan endast en liten mängd testtid tilldelas varje standard eller färdighet som omfattats under perioden. Följaktligen är testet bättre för att övervaka totala prestationsnivåer än för att diagnostisera specifika svagheter.
För det andra kommer informationen för sent för att vara användbar. Vi kan använda resultaten för att göra breda justeringar av läroplanen, till exempel att lära om eller spendera mer tid på ett moment eller identifiera lärare som verkar vara särskilt framgångsrika med att undervisa i vissa moment.

Men om lärare menar allvar med att använda bedömning för att förbättra undervisningen behöver vi mer detaljerade bedömningar och vi måste använda den information de ger för att ändra instruktioner när vi undervisar … ”