https://www.researchgate.net/profil-Jeong/-Cognitive-Load-as-Motivational-Cost.pdf

Abstrakt:

”Forskning om kognitiv belastningsteori (CLT) har främst fokuserat på att identifiera de mekanismer och strategier som förbättrar kognitiva inlärningsresultat.  CLT-forskare har dock gett mindre uppmärksamhet åt hur kognitiv belastning kan interagera med de motiverande och känslomässiga aspekterna av lärande.  Motiverande övertygelser har typiskt antagits bara vara en föregångare till den kognitiva processen.  Denna vy ger en ofullständig bild av det dynamiska förhållandet mellan kognitiv belastning och motiverande tro.  I den här översynen syntetiserar vi tidigare vetenskapliga ansträngningar beträffande de motiverande effekterna av förväntad investering av mental ansträngning, ny utveckling i förväntningsvärde-teorin om motivation och senaste fynd som implicerar kognitiv belastning i formuleringen av motiverande övertygelser.  Genom att konceptualisera kognitiv belastning som kostnad i motivation argumenterar vi för att motiverande tro är ett viktigt resultat som följer av instruktion.  Vi undersöker nyligen empiriska belägg som stöder denna proposition och överväger konsekvenserna för den vidare utvecklingen av både CLT och motivationsteorier genom deras integration”.