https://bennewmark.wordpress.com/2021/02/04/do-only-what-matters/

Inledning:

”I den bästa av världar är utbildning ett område med inneboende låg validitet.

Det vimlande utbudet av rörliga delar i skolan och interaktionen mellan dem, kombinerat med stor variation mellan och inom årskurser, gör dem till usla laboratorier för nästan allt.  Forskning inom utbildning är knepig och det är ännu svårare att ta reda på vilken inverkan något har haft när det händer många andra saker samtidigt.

Minskade resultaten för att vi ändrade kriterierna?  Eller berodde det på att den andra läraren i engelska gick på pappaledighet?  Eller var det för att det visar sig att Growth Mindset är lite mer komplicerat än vi trodde?  Alla dessa saker?  En av dem?  Ingen?  Något annat som vi inte har tänkt på?

Vi bara vet inte säkert och det är svårt att få säkerhet eftersom alla bevis kommer från sammanhang som är olika – ofta mycket olika – än våra egna … ”