https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19345747.2019.1698087?needAccess=true

Abstrakt:

”Vi undersöker variation hos lärare under de år som matematik- och läslärare i årskurs 4–8 är värdar för en lärling (”lärarkandidat”) i Washington State, för att uppskatta kausaleffekten av dessa lärlingar på elevers prestationer, både under lärlingsperioden och  i efterhand.  Medan den genomsnittliga kausala effekten på elevers prestationer av att ta emot en lärarkandidat, inte kan skiljas från noll under lärlingsåret, i både matematik och läsning, ger det att vara värd för en lärarkandidat en måttlig positiv inverkan på elevers matematik- och läsprestanda i  lärarens klassrum de följande åren.  Dessa resultat tyder på att skolor och distrikt kan delta i lärarutbildningsprocessen utan rädsla för kortvariga minskningar av studenternas testresultat medan de potentiellt kan får blygsamma långvariga ökningar av elevers testpoäng”.