https://www.utdt.edu/download.php?fname=_157927779471146200.pdf
Abstrakt:

”Jag studerar effekterna av hjälpträning för lärare med låg prestanda i Chile.  Jag utnyttjar det faktum att hänvisning till förbättring huvudsakligen baseras på lärarens utvärderingspoäng, och jag använder en oklar design för regressionsdiskontinuitet och finner att lärare som har hänvisats till träning knappast förbättrar sin pedagogiska praxis mätt med nästa utvärderingsresultat.  Även om det finns antydan om att dessa lärares elever får högre standardiserade testpoäng efter utbildningen är detta resultat inte robust, och den suggestiva positiva effekten försvinner efter ett år.  Jag ser också att de lärare som får tillfällig utbildning får betydligt lägre resultat under året för sin uppgradering.  Lärare som anmälts till förbättring rapporterar lägre prestige och arbetstillfredsställelse, vilket tyder på att stigmatiseringen av att bli märkt som lågpresterande leder lärarna att lägga mer ansträngningar för att förbereda sina undervisningsutvärderingar, vilket orsakar en tillfällig minskning av studenternas lärande”.