https://teacherhead.com/2019/01/10/revisiting-dylan-wiliams-five-brilliant-formative-assessment-strategies/

Inledning:

”I många av Dylan Wiliams samtal och publikationer hänvisar han till fem ”nyckelstrategier” som stöder genomförandet av effektiv formativ bedömning. De fem strategierna får vart och ett ett kapitel i hans utmärkta bok Embedding Formative Assessment (2011) som bygger på det arbete han utvecklat med kollegor på 90- och 00-talet.

De fem strategierna formulerades redan 2005:

  • Förtydliga, förstå och dela inlärningsintentioner
  • Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger bevis för lärande
  • Ge feedback som leder eleverna framåt
  • Aktivera elever som inlärningsresurser för varandra
  • Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 

Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) … ”