http://cedr.us/index.html

Hemsida for forskargruppen CEDR, University of Washington. Länkar till publicerade och ännu ej publicerade studier och projekt (working papers) finns här: http://cedr.us/publications.html.

Från ett underifrånperspektiv vill gruppen ”ta itu med den diskrepans som finns mellan forskning, politik och praxis genom att bedriva högkvalitativ forskning och sprida den brett för att ge beslutsfattare de fasta belägg de behöver för att göra val som är bra för barn”.
Beskrivningen ”en unik organisation som bedriver empiriskt driven forskning om de mest relevanta frågor som utbildningspolitiken står inför” avslutar välkomstsidan.

Med en kärna på sju forskare under ledning av Professor Dan Goldhaber (feb 2021), huvudsakligen med bakgrunder inom ekonomi, statistik, statsvetenskap och databehandling, samt med hjälp av ytterligare åtta affilerade forskare från andra institutioner, är målet att

”… conduct high quality independent research that advances the state of knowledge in education and aids policymakers in decision-making so as to improve educational outcomes for all students. The ultimate goal is to help move the education enterprise toward being a continuously evolving system where learning from policy variation and adjusting policies based on what is learned is the norm, not the exception”.

Mer om grundläggande principer för gruppens arbete, t.ex. oberoende, direkt användbarhet för målgrupper och tillgänglighet för det gruppen producerar, finns på hemsidans About.