https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2332858420905812
Abstrakt:

”Hög läraromsättning medför tunga bördor för de skolor och distrikt som lärare lämnar.  Några av dessa bördor är tydliga och har formen av rekrytering, anställning och utbildningskostnader.  Andra är mer dolda och tar formen av förändringar i lärarpersonalens sammansättning och kvalitet.  Denna studie fokuserar på de senare.  Vi frågar hur skolor reagerar på hög läraromsättning och bedömer organisatoriska effekter och effekter på humankapital.  Vår analys använder två decennier av administrativa data om lärare i matematik- och engelska på mellanskolnivå i North Carolina för att bestämma skolans svar på omsättning i olika policymiljöer och makroekonomiska klimat.  Baserat på modeller som styr skolans sammanhang och trender, finner vi att omsättningen ger markerade och bestående negativa konsekvenser för kvaliteten på lärarpersonal och elevernas prestationer.  Våra resultat belyser behovet av ökad politisk uppmärksamhet på skolspecifika frågor om att behålla lärare”.