https://www.kirschnered.nl/posts/ten_deadly_sins

Inledning:

”I det sista kapitlet i vår bok ”How Learning Happens: Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice” beskriver Carl Hendrick och jag kort tio dödssynder för undervisning.  Att ge efter för synder är ofta frestande, men om du gör det genomför du evidens-O-informerad undervisning tvärt emot evidens.  Det som följer är en mycket förkortad version av det kapitlet … ”