https://harvard.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Sessions-List.aspx?embedded

Beskrivning från hemsidan för Professor Steven Pinker, Harvard:

”Vad kan vara mer intressant än det mänskliga sinnet? Detta är inte bara en första kurs i psykologi utan en möjlighet att utforska några av de djupaste och mest fascinerande frågorna i det intellektuella livet. Finns det något som heter mänsklig natur? Hur resulterar hjärnans aktivitet i intelligens, medvetande, vilja? Hur ser vi, tänker, lär oss, pratar, känner, relaterar till varandra? Varför blir vi kära, tycker att barn är söta, längtar efter sex, upplever avsky och rädsla, misstror andra raser, dödar varandra? Och varför skiljer vi oss åt: kvinnor från män, homosexuella från straita, en individ från en annan, mentalt friska från patologiska? Professor Pinker har tillbringat sin karriär för att skriva och undervisa om dessa ämnen och de kontroverser de har satt igång och kommer att utforska dem i föreläsningar, demonstrationer och diskussioner”.

Föreläsningarna publiceras löpande på sidan, men först en introduktion!