https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2021/02/21_CSE-Leading-Education-Series-01-2021R-compressed-1-compressed.pdf

Från förordet:

”Denna text är avsedd att ge en heltäckande lösning på vad som är aktuellt för det allmänna skolsystemet och dess plats i samhällsutvecklingen – ett system som misslyckas illa inför de ständiga, komplexa, grundläggande utmaningarna för vår arts överlevnad och än mer för att få den att blomstra. Det som följer är ett ”stort” förslag. När de en gång startat driver de fyra drivkrafterna på varandra som ett system i rörelse. Viktigast är att tidpunkten är rätt … ”