https://teachlikeachampion.com/blog/an-annotated-forgetting-curve/

Inledning:

”Bara förra månaden slutförde jag och publicerade The Coach’s Guide to Teaching; den här månaden gör jag klart manuskriptet till den nya 3.0-versionen av Teach Like a Champion. Ett av dess teman är att förtydliga och ge mer omfattande kopplingar till forskning, så en sak de två böckerna har gemensamt är att diskutera vikten av att glömma – Retrieval Practice är en ny teknik i 3.0 och rollen av att glömma för idrottare är föremål för kapitel 2 i CGT.

Som resultat diskuterar båda böckerna ”Gömskekurvan”, diagrammet som beskriver hur elever glömmer saker över tid och hur metoder för att minnas kan stoppa denna process … ”