https://peerreviewededucationblog.com/2021/02/17/cognitive-science-v-neuroscience-priming-could-it-change-how-we-teach/

Inledning:

”Nyligen rekommenderade @TeacherTapp vår blogg med titeln: ”Cognitive Science v Neuroscience: retrieval in the start of a lesson or not?” Baserat på forskning i en neurovetenskaplig artikel om hur minnet bildas och den fick en ganska stark men positiv reaktion. Erfarna och nya lärare har sagt hur nyckelprocessen att ”lägga grund” för ett minne som är redo för att hämtas fram eller för att bygga ny kunskap eller färdighet på (en process som vi etablerade i vår blogg) stämmer med deras erfarenheter och faktiskt den fortbildning som erbjuds många inom utbildning. Det förändrar debatten kring minne, bildandet av det och hur vi närmar oss utbildning – om vi tror att vi kan tillämpa idéer från både kognitiv vetenskap och neurovetenskap till utbildning (notera de många begränsningarna med att göra exakt det). Denna ytterligare blogg syftar till att se över viktiga aspekter av pedagogiska idéer och policyer som är beroende av uppfattningen om hur minne bildas genom denna nya ”grundläggnings”-lins … ”