https://gonnaneedabiggerboard.wordpress.com/2021/02/20/on-problems-with-educational-research/

Inledning:

Drivkraften för att utbildning ska vila på vetenskaplig grund fortsätter och med goda skäl. Medicinens historia är full av folktro, från miasma till trepaneringshål, tre gudomliga universella krafter till fyra temperament till fem element, från frenologi till, ja, ni fattar. Framväxten av vetenskaplig metod förändrade västerländsk medicin till det bättre.

Tyvärr kan samma sak inte sägas om undervisning. Under de senaste decennierna har vi levt med idéer som inlärningsstilar, de Bonos tänkande hattar, Blooms taxonomi, vilseledda föreställningar om differentiering och en grupp andra metoder som resulterar i liten eller ingen positiv inverkan på resultaten. Så säkert är väl den senaste ökningen av researchEd och liknande något bra, eller?

Ett ärligt svar är ”kanske” …. ”