https://www.guyclaxton.net/post/rethinking-assessment-a-crib-sheet

Inledning:

”Här är några punkter och frågor (Ps och Qs) som kan hjälpa oss att hitta bättre sätt att visa vilka fördelar som ungdomar fått av sin skolgång. [2] De bygger på en blandning av forskning och sunt förnuft. Jag tror att de flesta av dem är uppenbara, men det kan vara bra att ha dem till hands när vi diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ. Utan att känna till Ps och rimliga svar på Qs tror jag inte att vi kan känna oss berättigade att hävda att någon metod är ”bättre” än en annan. Kanske kan vi kollektivt förbättra dem under resans gång, så snälla behandla detta som ett första utkast. De är i ingen särskild ordning … ”