Fem videoföreläsningar för individuell eller gemensam fortbildning. De utgår från  Barak Rosenshines klassiska artikel ”Principles of Instruction, ursprungligen publicerad 2010 som nummer 21 i IAE:s serie Educational Practices och senare i American Educator 2012.