https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313831.2020.1833247?needAccess=true
Abstrakt:

”Även om vikten av omfattande lästräning är väl dokumenterad, liksom elevernas förändrade läsvanor, är kunskapen om hur mycket elever läser i skolan fortfarande begränsad. Därför undersöker denna studie hur många sidor med kontinuerlig text, facklitteratur såväl som skönlitteratur, elever i mellanstadiet (årskurs 4–6) och gymnasieskolan (årskurs 7–9) som läser under en vanlig skoldag. Jämförelse av data från två storskaliga undersökningar under 2007 och 2017 visar våra analyser att andelen elever som läser en hel sida eller mer har minskat betydligt. Fler elever i mellanstadiet jämfört med gymnasiet läser fortfarande facklitteratur, medan skönlitteraturen nu är lika låg. Vi drar slutsatsen att den växande prestationsgapet mellan svenska elever i läskunnighetstest speglar i den ökande klyftan mellan elever som fortfarande läser mycket i skolan och de som inte läser alls”.