https://www.nature.com/articles/s41539-020-00078-0.pdf

Inledning:

”Nuvarande utbildningsdiskurs hävdar att effektiv pedagogik kräver engagemang genom aktivt elevdeltagande med ämnen som berör dem. Bristen på test av lektioner i serier erkänns som en potentiell svaghet i evidensbasen för detta, inte minst för att parallella standard mönster inte kan fånga seriella interaktionseffekter (se läkemedelsinteraktioner). Logistikfrågor gör dock storskalig replikering med bedömning in situ av seriell design utmanande. Den senaste introduktionen av momentet Evolutionen i den brittiska läroplanen för grundskolan är en sällsynt möjlighet att komma runt detta. Vi implementerade en randomiserad kontroll 2 × 2-design med fyra enkla arbetsscheman, jämförbara med interaktionsstudier för läkemedel. Detta innebar en inledande testfas (N = 1152) med replikering (N = 1505), levererad av lärare efter träning, i sina klassrum med kvantitativa test före retention. Genom att använda ”genetik-först” -metoden omfattade systemen fyra lektioner i samma ordning. Lektion 1 (variation) och 3 (djuptid) var oförändrade. Lektion 2 (urval) var antingen elevcentrerad eller lärarcentrerad, med ämnesorganism konstant, medan lektion 4 (homologi) var antingen mänskliga exempel eller inte, med inlärningsläge konstant. Alla fyra scheman var effektiva i replik, även för studenter med lägre förmåga. Oväntat var det lärarinriktade / icke-mänskliga centrerade systemet det mest framgångsrika i både test och replikering, delvis på grund av en replikerbar interaktionseffekt men också för att det möjliggjorde engagemang. Dessa resultat lyfter fram vikten av att testa lektioner i följd och indikerar att det finns många vägar till effektivt engagemang utan någon ”one-size fits all” -lösning inom utbildning”.

Som introduktion finns den här video föreläsningen där Ben Rogers, som har hand om kursplaner och utveckling inom Naturvetenskapliga ämnen vid Paradigm Trust, sammanfattar.

https://drive.google.com/filed-1NGyknUzgn0SxogSfr4ldfDQ5xMwW2wCk/view

eller läs hans kärnfullt korta blogpost om artikeln:

https://readingforlearning.org/2021/02/13/convincing-evidence-that-teacher-centred-instruction-is-more-effective-than-hands-on-pupil-centered-lessons/