mhttps://teachreal.wordpress.com/2017/10/15/the-ritual-of-teaching/

Inledning:

”Terry Pratchetts roman Små gudar berättar historien om vad som händer med gudar när människor slutar tro på dem. Den mycket försvagade guden Om pratar med sin sista kvarvarande sanna troende, Brutha, och förklarar för honom hur det går till när gudar dör. Han citerar Discworld-filosofen Abraxas.

“Around the Godde there forms a Shelle of prayers and Ceremonies and Buildings and Priestes and Authorities, until at Last the Godde dies. Ande this maye notte be noticed!”

Han liknar religion vid ett skaldjur som växer i sitt skal tills det blir så stort att djuret inte kan röra sig och dör. Skalet finns kvar.

Utan att vilja aspirera på ”Tanke för dagen”, så tror jag att vi kan se paralleller i skolan. Något börjar som en bra idé, det byggs upp en massa aktivitet kring det, idén går vilse, men några av handlingarna finns kvar … ”