https://educontrarianblog.com/2021/02/14/when-is-a-school-not-a-school/
Inledning:

”Kanske har inget provocerat lärare mer än frasen ”skolorna är stängda” under det senaste året. Detta beror främst på den lata journalistiska uppfattningen att lärare får betalt för att de inte gör någonting hemma. Medan skolorna definitivt är ”öppna” för åtminstone vissa elever, kommer lärare då att vara angelägna om att påpeka att de hemma fortfarande undervisar och i det avseendet åtminstone är skolorna fortfarande öppna som vanligt.

Men kan det verkligen hävdas att det är en motsvarighet till att ”gå i skolan” att delta i lektioner online? Uppenbarligen nej, och om det var likvärdigt så kunde vi gärna sälja skolans webbplatser och få alla att ”arbeta hemifrån”. Vi vet att skolan inte bara är undervisning och att bli undervisad …”