https://www.the74million.org/one-year-into-pandemic-far-fewer-young-students-are-on-target-to-learn-how-to-read-tests-show/ 

Inledning:

“Tjugo procent färre förskolor är på väg att lära sig läsa än sina kamrater var vid denna tid förra året, och de flesta har inte gjort stora framsteg sedan hösten, enligt nya bedömningsdata som publicerades onsdag.
Trettiosju procent av årets förskolor är på rätt väg i tidig läsförmåga, jämfört med 55 procent under läsåret 2019-20, strax före pandemin. Bland första klassare är 43 procent på mål, jämfört med 58 procent förra året … “