En föreläsning, för lärare och personal i förskola och skola, med Alexander Skytte, autistisk idrottslärare i grundskolan. Vad innebär det att ha diagnosen ADHD, för en själv och för omgivningen och hur kan man hantera det? Med sig själv och sin uppväxt som exempel lotsar Alexander åhörarna fram till möjliga lösningar när problemen uppstår för att de två spektrumen krockar.

Here is an English version of the presentation

Läs också den här intervjun med Alexander från 2020.