https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/

Abstrakt:

”Denna metaanalys undersöker de inkonsekventa resultaten i experimentella studier som jämförde barns inlärningsresultat med böcker i digital- och pappersform. Vi granskade kvantitativt 39 studier, rapporterade i 30 artiklar (n = 1 812 barn), och jämförde barns förståelse av handling och inlärning av ordförråd i förhållande till medium (läsning på papper kontra på skärm), designförbättringar i digitala böcker, närvaron av en ordbok, och vuxenstöd för barn mellan 1 och 8 år. Jämförelsen av digitala kontra pappersböcker som bara skiljer sig åt genom digitalisering visade lägre förståelsepoäng för digitala böcker. Vuxnas förmedling under läsning av tryckta böcker var effektivare än förbättringarna av digitala böcker som barn läst självständigt. Men med innehållskongruenta förbättringar överträffade digitala böcker pappersböcker. En inbäddad ordbok hade ingen eller negativ inverkan på barns förståelse av handlingen men påverkade barnens ordförrådsinlärning positivt. Resultatet diskuteras i förhållande till kognitiva belastningsteori och praktiska designkonsekvenser”.

Som en inledande introduktion/sammanfattning finns också den här bloggposten om studien av Pedro De Bryckere