https://read.oecd-ilibrary.org/education/early-learning-and-child-well-being_3990407f-en#page24

Beskrivning:

”Den internationella studien om tidigt lärande och barns välbefinnande är utformad för att hjälpa länder att bedöma sina barns färdigheter och utveckling, för att förstå hur dessa relaterar till barns tidiga lärande och välbefinnande. Studien ger länder jämförande data om barns tidiga färdigheter för att hjälpa länder att bättre identifiera faktorer som främjar eller hindrar barns tidiga lärande”.

På den här sidan finns sammanfattningar i olika former av rapporten eller delar av den, t.ex. en kortversion i bilder på 7 sidor: http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/