https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2021/02/23/motivation-and-online-learning-part-i/

Del 1, inledning:

”En hel del uppmärksamhet ägnas med rätta åt hur lärande online kan utformas effektivt eller hur teknik kan bidra till undervisning och främja eller förbättra inlärning.  Med detta verkar intresset nu ha nått en topp för hur man stärker elevernas inneboende motivation och den under (enskilt) online- och / eller blandat lärande.

Det är vanligt att man konstaterar att det är en utmaning att hålla eleverna motiverade, särskilt i online-sammanhang.  Svårigheterna kan sträcka sig från begränsad närvaro av elever under en enda lektion – till exempel på grund av brist på viljestyrka och uthållighet för nödvändiga ansträngningar att nå inlärningsmålen – hela vägen till att vara helt frånvarande vid undervisning online … ”

https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2021/03/02/motivation-and-online-learning-part-ii/

Del 2, inledning:

”Förra veckan diskuterade vi förhållandet mellan motivation och inlärning i allmänhet.  Den här veckans blogg undersöker om de principer för motivation som gäller i inlärningskontexter  ’face to face’ också gäller inom online/blandad inlärning.  Vi beskriver sedan ett antal effektiva inlärnings- och instruktionsstrategier som förbättrar inlärningen och kan öka motivationen.  Hur kan vi implementera dessa strategier för att forma inlärning (delvis) online?  … ”