https://nutsaboutteaching.wordpress.com/2021/03/08/ramble16-what-should-every-secondary-school-teacher-should-know-about-early-reading/

Inledning:

”Den här snabba bloggen kom till utifrån en fråga ställd under EdClubhouse, där ett tema från diskussionen mellan panelen och publiken gällde lärarutbildning om läsning.  Uppenbarligen bör det finnas en skillnad i hur den här utbildningen ser ut för lärare som går in på låg/mellanstadie- eller högstadiesektorn, men statistik från 2014 visar att ett av fem barn i England inte kan läsa väl vid 11 års ålder (DfE Report 2015).  Ytterligare forskning, genomförd 2015, visade att 18% av 15-åringarna i England inte har den lägsta nivån av läskunnighet (OECD 2016).  Under det sista året av obligatorisk skolundervisning i England ligger läsförmågan hos barn med missgynnande bakgrund i genomsnitt nästan tre år efter de från de mest välbärgade hemmen (Jerrim & Shure 2016).  Det är därför mycket troligt att det kommer att finnas något om tidigt förvärv av läskunnighet som kan vara användbart att veta för högstadielärare.  Det här är inte en uttömmande lista, men det är en som jag tycker är användbar för lärare att känna till … ”