https://educationrickshaw.com/2021/01/01/why-the-genius-hour-fad-died/

Inledning:

”När jag först började undervisa för 9 år sedan fanns det ett påtagligt surr kring en pedagogisk metod som kallas ”Genius Hour”, också känd som ”20 procents tid.”  Det är när eleverna väljer ett projekt som motiverar dem, som att virka eller bygga en raket, och arbetar med det projektet utan vägledning varje vecka under speciella lektionsblock reserverade för ändamålet.  Det var uppenbarligen baserat på Googles affärsmodell, att ge sina anställda stora block av tid under arbetsveckan för att driva sina egna projekt, även om det inte är helt klart om det var en verklig företagspolicy (D’Onfro, 2015) eller inget annat än en illusion, påhittad av Googles chefer för att skilja ut sig från konkurrenterna … ”