https://teachreal.wordpress.com/2021/03/19/the-story-of-kyle/

Inledning:

”För många är diskussionen kring uppförande i skolan, särskilt exkludering, en enkel diskussion.  Det finns de som är starkt emot exkludering.  Det finns de som tror att det är ett nödvändigt verktyg, reserverat för när saker har gått riktigt fel och som sedan att kämpar lika hårt för att försvara det.  Ofta framställs båda sidor i spelet som monster;  sådana som vill exkludera elever för det allra minsta och känner tillfredställelse av att utöva denna makt och sådana som vill utsätta alla unga för fara genom att inte exkludera och bara vill attackera hårt arbetande lärare.

Och så går argumenten runt och runt.  Åtminstone på sociala medier där nyansen går förlorad i det begränsade utrymmet.  Snabba bedömningar görs och känslorna svallar … ”