https://owenlab.uwo.ca/pdf/2020%20-%20Nichols%20-%20Assoc%20for%20psych%20science.pdf

Abstrakt: 

”Om förvärvet av ett andraspråk ger generella fördelar för verkställande funktion har varit en fråga för intensiv vetenskaplig debatt i årtionden. Om det att vara tvåspråkigt har fördelar utöver de bredare sociala, sysselsättnings- och livsstilsvinster som är tillgängliga för talare av ett andra språk, så bör det manifestera sig som en kognitiv fördel i allmänheten för tvåspråkiga. Vi testade 11 041 deltagare på ett brett batteri med 12 arbetsuppgifter vars funktionella och neurala egenskaper har beskrivits väl. Tvåspråkiga visade en fördel jämfört med enspråkiga på endast ett test (medan enspråkiga presterade bättre vid fyra tester), och alla dessa effekter försvann när grupperna matchades för att ta bort potentiellt störande faktorer. Hur som helst var storleken på den positiva tvåspråkiga effekten i de ej matchade grupperna så liten att det sannolikt skulle ha en försumbar inverkan på en individs kognitiva prestanda”.