https://www.researchgate.net/profile/Cognitive-Load-and-Classroom-Teaching-The-Double-Edged-Sword-of-Automaticity.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt:

Forskning om utvecklingen av lärares kognition och undervisningsprestanda i förskola-grundskola har identifierat ständiga utmaningar och beteendemönster som överensstämmer med förutsägelserna från kognitiva modeller för dubbla processer.  Men kognitiva modeller för informationsbehandling används inte ofta för att syntetisera dessa resultat.  Den här artikeln granskar resultat från forskningen om undervisning och lärarutbildning genom en lins av en modell för dubbla processer och betonar den roll som kognitiv belastning spelar för att driva lärares prestanda.  Data som återspeglar automatikens framträdande betydelse och dess förhållande till kognitiv överbelastning lyfts fram, och konsekvenser för lärares förberedelser och strategier för fortbildning diskuteras.  Specifika förslag för lärarutbildning bygger på empiriska resultat från kognitiva metoder för utbildning som betonar utvecklingen av en kapacitet av automatik i undervisning för att minimera extern kognitiv belastning  och maximera effektiv prestanda”.