https://npjscilearncommunity.nature.com/posts/41828-constructivism-is-a-theory-of-learning-not-a-theory-of-pedagogy-neuroscience-explains-why-this-is-important

Inledning:

Inte helt överraskande är lärare mycket intresserade av hjärnan och glada över möjligheten att psykologi och neurovetenskapliga belägg kan användas för att förbättra det de gör (se till exempel svaren på denna undersökning).  Det är då synd att så lite tid traditionellt har givits till psykologi och lärande på många lärarutbildningar. Speciellt om du utbildade dig för fem eller fler år sedan (som jag gjorde), verkar det ha varit mycket sällsynt att ha fått mer än en kort introduktion till ämnet … förutom ett anmärkningsvärt undantag.  Hur lite psykologi som än täckts så är en obligatorisk beståndsdel på många lärarutbildningar konstruktivism – tanken att varje individ konstruerar sin egen förståelse och kunskap om världen, baserat på sina egna unika upplevelser.  Som ett resultat är konstruktivistiska idéer utan tvekan den mest spridda tron om inlärningspsykologi ​ bland verksamma lärare (se Torff, 1999 och Partick & Pintrich, 2001 för mer om innehållet i lärarutbildning och förändringar i lärarnas uppfattning om inlärning) …