https://problemproblems.wordpress.com/2016/03/29/we-still-dont-know-what-feedback-works-bonus-track/

Inledning:

”Jag skrev ett stycke om forskning om feedback – hur det har hjälpt mig, hur det inte har gjort – för Learning Scientists blogg.  Jag arbetade hårt med den texten, du borde läsa den.  Det var också fantastiskt att arbeta med Megan och Yana – båda undervisande forskare – som driver Learning Scientists-bloggen, och du bör också kolla in deras arbete.

I deras blogg argumenterar jag för att forskningen om feedback hittills inte har kunnat ge riktiga rekommendationer för klassrummet.  Detta är inneboende i hur arbetet har utförts – mestadels i laboratorium.  Laborationer simulerar vanligtvis klassrumsmiljöer där feedback är enstaka, fläckvis och lätt att identifiera.  De flesta klassrum i k-12 – även sådana med medelmåttig undervisning – är knaggliga interaktionsbanor.  Våra klassrum är fulla av feedback … ”