http://hackeducation.com/2015/02/19/the-history-of-the-future-of-education

En föreläsning i utskrift. Inledning:

”Det här är en refräng i allt mitt arbete: vi lider av minnesförlust där vi verkar ha glömt mycket av teknikens historia. Som fakta berättar vi nu dessa historier om det förflutna, nutiden och framtiden, där alla innovationer kommer från Silicon Valley, alla innovationer är de senaste innovationerna, och det inte finns någon kraft till förändring annat än entreprenörsgeni och / eller det oundvikliga med ”störande innovation”.
Denna amnesi sipprar från teknik till utbildning och utbildningsteknik. Utbildningens rika och fascinerande förflutna glöms bort och raderas i ett försök att berätta en historia om utbildningens framtid som betonar produkter inte processer, det privata inte det allmänna, ”färdigheter” inte efterforskning … ”