https://philarchive.org/archive/BALET-2

Ingress och inledning:

Epistemiska överträdare bedömer frågor utanför sitt kompetensområde. Överträdelserna är allestädes närvarande i denna tidsålder av tvärvetenskaplig forskning och att erkänna det kommer att kräva att vi är mer intellektuellt blygsamma.

1. Introduktion
Epistemiska överträdare är tänkare som har kompetens eller expertis nog för att göra bra bedömningar inom ett område, men går över till ett annat område där de saknar kompetens – och ändå bedömer. Vi bör tvivla på att överträdare är tillförlitliga domare inom områden där de är utomstående.

Några exempel kommer att vägleda vår diskussion. Linus Pauling, den utomordentlige kemisten och energiska förespråkaren för fred, vann två Nobelpris – ett för sitt arbete inom kemi och ett för sin aktivism mot atomvapen. Senare hävdade Pauling att megadoser av C-vitamin effektivt kunde behandla sjukdomar som cancer och bota sjukdomar som förkylning … ”