https://theemotionallearner.com/2021/04/06/learning-the-importance-of-timing/

Inledning:

”Jag har skrivit på ett annat ställe om hur brittiska psykologer vid MRC Applied Psychology Unit, nu MRC Cognition and Brain Sciences Unit, arbetade med British Post Office för att utforma det mest minnesvärda systemet för postnummer i världen. Enheten var också inblandad i andra projekt för postkontoret, som främst handlade om förändringar i sättet hur posten sorterades och distribuerades … ”