https://www.gwern.net/docs/spacedrepetition/2021-yang.pdf

Abstrakt:

”Under det senaste århundradet har hundratals studier visat att jämfört med repetition och många andra inlärningsstrategier (t.ex. konceptmappning), är test ett effektivt angreppssätt för att förbättra långvarig lagring av studerad kunskap och underlätta behärskningen av ny information, ett fenomen som kallas  testeffekt.  Hur robust är denna effekt i tillämpade situationer utanför laboratoriet?  Den aktuella studien sammanställde 48 478 studenters data, extraherade från 222 oberoende studier, för att undersöka omfattningen, gränsförhållandena och den psykologiska grunden för testförbättrat lärande i klassrummet.  Resultaten visar att den  övergripande formen, quizzing (frågesport), höjer elevernas akademiska prestationer över snittet (g =0,499).  Effektens storlek moduleras av en mängd olika faktorer, inklusive inlärningsstrategi i kontrollsituationen, konsekvent testformat, matchning av material, tillhandahållande av korrigerande återkoppling, antal upprepningar av test, plats för administration av test och tidpunkt, behandlingens och experimentets varaktighet och mental design.  De dokumenterade resultaten stöder tre teorier för att redogöra för klassrumseffekten av test: ytterligare exponering, överföringsanpassand bearbetning och motivation.  Förutom deras konsekvenser för teoriutveckling, har dessa resultat praktisk betydelse för att förbättra undervisningspraktiken och vägleda utbildningspolitiken och belysa viktiga riktningar för framtida forskning”.