https://mrgmpls.wordpress.com/2021/03/30/the-test-must-go-on-where-did-annual-standardized-tests-come-from/

Inledning:

”Under detta mycket varierande år har begränsningen och användbarheten av årliga standardiserade test återigen hamnat i blickpunkten.

Vissa hävdar att obligatoriska test ger politiker och skolor användbar, opartisk information – utan dem skulle orättvisor svepas under mattan och resurser missriktas. Andra ifrågasätter förlusten av undervisningstid och påpekar hur de data som samlats in i år kommer att vara så fulla av hål att de kommer att bli ännu mer värdelösa än vanligt … ”