https://www.worth.com/how-to-foster-creativity-in-children/

Inledning:

”TED-samtalet med flest tittare – mer än 70 miljoner – är fascinerande, inspirerande och fel. Det visar den bortgångne brittiske pedagogen, Ken Robinson, som levererar ett meddelande som lyckas vara både dystert och upplyftande. Dystert eftersom han hävdar att skolor fördärvar och dödar barns kreativitet; upplyftande eftersom Robinson uttrycker en tro på att alla barn kan vara brillianta, om bara de vuxna höll sig ur vägen …”