https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cl2.1152

Inledning av ett långt och ovanligt detaljerat abstrakt- förutom nedanstående finns också korta sammanfattningar av urval, insamlingsmetoder och resultat:

Bakgrund

Låga nivåer av taluppfattning och läskunnighet är förknippade med en rad negativa resultat senare i livet, såsom minskade inkomster och hälsa. Det är därför viktigt att få information om effektiva insatser för barn som har eller riskerar att få akademiska svårigheter.

Mål

Huvudmålet var att bedöma effektiviteten av interventioner riktade till elever i riskzonen eller med risk för akademiska svårigheter, från barnomsorg till klass 6.

Sökmetoder

Vi sökte i elektroniska databaser från 1980 till juli 2018. Vi sökte i flera internationella elektroniska databaser (totalt 15), sju nationella arkiv, och utförde en sökning i opublicerad litteratur med hjälp av statliga webbplatser, akademiska clearingcentraler och arkiv för rapporter och arbetsdokument, och register för dokument under bedömning (10 källor). Vi handsökte senaste volymer av sex tidskrifter och kontaktade internationella experter. Slutligen använde vi inkluderade studier och 23 tidigare publicerade sammanställningar för citationsspårning … ”