https://problemproblems.wordpress.com/2016/03/29/we-still-dont-know-what-feedback-works-bonus-track/

Inledning:

”Jag skrev ett stycke om forskning om feedback – hur den har hjälpt mig, hur den inte har gjort det – för Learning Scientists blogg.  Jag la ner mycket arbete på texten, du borde läsa den. Det var också ett fantastiskt tillfälle att få arbeta med Megan och Yana – båda forskare inom undervisningsvetenskap – som sköter bloggen för Learning Scientists, och du bör också kolla in deras arbete.

I deras blogg argumenterar jag för att forskning om feedback hittills inte har kunnat ge ordentliga rekommendationer för klassrummet.  Det är inbyggt i hur arbetet har utförts – mestadels i laboratoriemiljö.  Laborationer simulerar vanligtvis klassrumsmiljöer och feedback är då enstaka, fläckvis och lätt att identifiera.  De flesta klassrum i k-12 – även de med medelmåttig undervisning – har slingriga banor av interaktion.  Våra klassrum är fulla av feedback … ”