Från konferensprogrammet för researchED National, september 2017:

”Erfarenhet är en kraftfull resurs för lärare.  De flesta vet att lärare förbättras snabbt under de första åren av sin karriär.  Men varför spelar erfarenhet en så viktig roll i hur lärare blir skickligare?  Varför minskar den prestandaförbättrande effekten av erfarenhet med tiden?  Och vad kan skolor göra för att öka och förlänga resultatet av erfarenhet?  I det här föredraget presenterar vi material från vår kommande bok, The Teacher Gap, som ger en ram för hur man kan tänka på och förbättra undervisningskvalitet i skolan …”