En kort serie inlägg om skolledarens roll i ”curriculum development”, dvs. utveckling av riktlinjer och angreppssätt för ämnesinnehåll, administration, rutiner, bedömning, etc. (svensk motsvarighet blir närmast ”lokal arbetsplan”): This much I know about …


Del 1 ... what school leaders should know about curriculum design
https://www.johntomsett.com/2021/04/04/this-much-i-know-about-what-school-leaders-should-know-about-curriculum-design/  Inledning:

”Under 33 års undervisning har jag undervisat i ämnen långt utanför min egen specialisering i engelsk litteratur. Jag tror att det mest utmanande var att försöka lära ut nivå 2 GNVQ i fritid och turism. Jag var, metaforiskt, bara en sida före eleverna i textboken. Jag säger metaforiskt, för det fanns ingen lärobok och inget arbetsschema heller. Jag uppfann dem bokstavligen efterhand … ”


Del 2 … defining the terms used to discuss the school curriculum

https://www.johntomsett.com/2021/04/09/this-much-i-know-about-defining-the-terms-used-to-discuss-the-school-curriculum/ Inledning:

” … Det första steget mot en gemensam förståelse för en läroplan är att komma överens om en uppsättning termer och tillhörande definitioner som vi alla förstår. I det andra inlägget har jag samlat på ett ställe de termer som för närvarande används för att diskutera läroplan så att kollegor som står inför läroplansarbete själva kan bestämma vilka termer de vill använda för sina enskilda skolor … ”


Del 3 ... educating senior school leaders about the curriculum so that they can support subject leaders with curriculum development

https://www.johntomsett.com/2021/04/10/this-much-i-know-abouteducating-senior-school-leaders-about-the-curriculum-so-that-they-can-support-subject-leaders-with-curriculum-development/ Inledning:

”Jag har funderat över ett tag på hur skolledare stötta våra ämnesfötreträdare i läroplansutveckling. Till exempel är jag skolledare för moderna främmande språk vid Huntington School och vi har en ämnesföreträdare, Cherry Bailey, med en ganska strålande examen från Cambridge i tyska och ryska. Jag har å andra sidan har en CSE-klass 1 i tyska, som jag fick för över 40 år sedan. Jag vet att ‘Ich fahre mit dem Zug nach Brighton’ betyder ‘Jag reser med tåget till Brighton’, men där går gränsen för mina språkliga talanger. När det gäller att hjälpa Cherry att utveckla läroplanen för moderna språk är jag till ungefär lika mycket lingvistisk hjälp som ett ordspråk om en chokladbrun tekanna …”


Del 4 … two challenges facing school leaders when developing the curriculum

https://www.johntomsett.com/2021/04/18/this-much-i-know-about-two-challenges-facing-school-leaders-when-developing-the-curriculum/ Inledning:

“Vilka delar av en läroplan kan vi (om)forma?

Som jag påpekade i mitt andra inlägg i denna serie gör Mary Myatt en kritisk åtskillnad för dem som arbetar i ett land med en nationellt föreskriven läroplan: ”Den nationella läroplanen” och ”läroplanen” (eng. curriculum) bör inte förväxlas – det är viktigt  att skilja mellan dem.  Läroplanen – undervisad eller inte undervisad – representerar barnets upplevelse av skolan (mål, innehåll, pedagogik, bedömning).  Den innehåller bredare inslag, inklusive möjligheter att skaffa sig viktiga ”personliga” och ”sociala” rubriker.  En nationell läroplan kan inte specificera och kontrollera alla delar av den ”riktiga” läroplanen och kommer sannolikt att stöta på svårigheter om den försöker göra det … “